Tìm việc làm Chăm sóc nhà cửa Gần với bạn

Các bước để tìm kiếm công việc chăm sóc tại nhà gần bạn
 • Tạo hồ sơ để cho các gia đình biết thời gian rảnh rỗi và sở thích công việc của bạn
 • Tìm kiếm các gia đình phù hợp theo mức lương, khoảng cách, tình trạng sẵn có và yêu cầu
 • Xem xét hồ sơ gia đình bao gồm lời mời làm việc chi tiết
 • Ứng tuyển vào công việc bạn yêu thích
 • Nhận lời mời làm việc và chỉ trả lời những lời mời mà bạn quan tâm

Đăng ký AyiConnect để tìm kiếm Công việc chăm sóc tại nhà gần nhất, chẳng hạn như:
 • Dọn dẹp nhà cửa
 • Việc lặt vặt
 • Hỗ trợ công việc nhà
 • Nấu ăn
 • Dọn dẹp nhà cửa
 • Quản lý công việc
 • Lập kế hoạch và chuẩn bị bữa ăn
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×