Có sẵn Hỗ trợ bảo mẫu thai sản gần tôi

Các bước tìm kiếm dịch vụ chăm sóc thai sản gần bạn
  • Tìm kiếm ứng viên theo kinh nghiệm chăm sóc trẻ em, mức lương, kiểm tra lý lịch, thời gian phản hồi, v.v.
  • Kiểm tra hồ sơ ứng viên bao gồm video, bằng cấp & đánh giá của phụ huynh.
  • Đánh giá ứng viên và lên lịch phỏng vấn trực tuyến, sau đó tiến hành thử việc và hoàn tất đăng ký.

Đăng ký AyiConnect để tìm dịch vụ chăm sóc thai sản gần nhất với bạn
  • Người trợ giúp đã kiểm tra lai lịch
  • Người trợ giúp được đào tạo về hô hấp nhân tạo
  • Người trợ giúp nói tiếng Quan Thoại hoặc tiếng Quảng Đông
  • Người trợ giúp có kinh nghiệm với bội số
  • Người trợ giúp có kinh nghiệm về trẻ sơ sinh
  • Người trợ giúp có phương tiện và có thể lái