“Cho cộng đồng. Bởi cộng đồng.“
Hãy là một phần của cộng đồng chúng tôi.

Bài đăng được ghim
Việc làm
🔥Featured Jobs & Helpers! 🔥 Serious needs, real matches. Find yours! More listings: go to "Find" tab.
Tìm người giúp việc ngày 24/06/2024
Tìm người giúp việc ngày 24/06...
Dallas County, Texas, United States
Chinese Mandarin, English
:ngày Ngày/Tuần $:số tiền/:kỳ
Tìm dì ở Manhattan chăm bé 6 tháng tuổi
Tìm dì ở Manhattan chăm bé 6 t...
Manhattan, 纽约 NY, 美国
Chinese Mandarin
:ngày Ngày/Tuần $:số tiền/:kỳ
Tìm kiếm một người dì sống ở Manhattan
Tìm kiếm một người dì sống ở M...
Manhattan, 纽约 NY, 美国
English, Chinese Mandarin, Chinese Cantonese
:ngày Ngày/Tuần $:số tiền/:kỳ
Tìm người giúp việc ngày 22/06/2024
Tìm người giúp việc ngày 22/06...
Westchester County, New York, United States
English, Chinese Mandarin
:ngày Ngày/Tuần $:số tiền/:kỳ
Tìm Người giữ trẻ ngày 01/07/2024
Tìm Người giữ trẻ ngày 01/07/2...
Seattle, WA, USA
Chinese Mandarin, German
:ngày Ngày/Tuần $:số tiền/:kỳ
Tìm người giúp việc ngày 20/06/2024
Tìm người giúp việc ngày 20/06...
Kings County, New York, United States
English, Chinese Mandarin, Chinese Cantonese
:ngày Ngày/Tuần $:số tiền/:kỳ
Tìm một người dì nói tiếng Quảng Đông gần San Ramon ở Vịnh Đôn...
Tìm một người dì nói tiếng Quả...
San Ramon, CA, United States
Chinese Cantonese
:ngày Ngày/Tuần $:số tiền/:kỳ
Tìm người giúp việc ngày 15/07/2024
Tìm người giúp việc ngày 15/07...
Los Angeles County, California, United States
Chinese Mandarin
:ngày Ngày/Tuần $:số tiền/:kỳ
3 tháng trước
1
1
25
Bài đăng gần đây

Tải thêm
Đang chờ. .... Loading...

Chia sẻ suy nghĩ của bạn và khám phá thêm trong ứng dụng
Công việc, người trợ giúp và một cộng đồng quan tâm. Tất cả đều có trong ứng dụng của chúng tôi
Công việc, người trợ giúp và một cộng đồng quan tâm. Tất cả đều có trong ứng dụng của chúng tôi
ayi
barcode
Quét mã QR để tham gia cùng chúng tôi
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×