Chia sẻ trải nghiệm. Học từ đánh giá.
Tìm một người mà bạn có thể tin tưởng.
những đánh giá gần đây
Tìm Người trợ giúp và Gia đình mà bạn có thể tin tưởng

badge-verified
Justin N
Denver County, Colorado, United States
Xét bởi Justin N
..
Read more
1 năm trước
Senior Care
Xét bởi Joanne a
..
Read more
3 tuần trước
Child Care
Xét bởi Michelle P
Chúng tôi đang làm rất tốt với Michelle. Cô ấy thực sự rất tốt với em bé. Cảm ơn bạn rất ..
Read more
3 tuần trước
Child Care
Xét bởi Shufang Z
Xin chào - vâng, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp và chúng tôi dự định sẽ tiếp tục với Sue. Chún..
Read more
3 tuần trước
Child Care
Xét bởi 黎 姨
Chúng tôi đã nói chuyện với Rui Qong Li nhưng tôi thấy không phù hợp. Cô ấy chỉ làm những công..
Read more
3 tuần trước
Child Care
Xét bởi Yang y
..
Read more
11 giờ trước

Công việc, người trợ giúp và một cộng đồng quan tâm. Tất cả đều có trong ứng dụng của chúng tôi
Công việc, người trợ giúp và một cộng đồng quan tâm. Tất cả đều có trong ứng dụng của chúng tôi
ayi
barcode
Quét mã QR để tham gia cùng chúng tôi
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×