Có sẵn Dịch vụ dọn dẹp gần tôi

Các bước để tìm kiếm dịch vụ dọn dẹp gần bạn
  • Tìm kiếm ứng viên theo kinh nghiệm, mức lương, kiểm tra lý lịch, thời gian phản hồi, v.v.
  • Kiểm tra hồ sơ ứng viên bao gồm video, bằng cấp.
  • Đánh giá ứng viên và lên lịch phỏng vấn trực tuyến, sau đó tiến hành thử việc và hoàn tất đăng ký.

Đăng ký AyiConnect để tìm kiếm dịch vụ dọn dẹp gần nhất của bạn
  • Nhà cung cấp đã kiểm tra lý lịch
  • Nhà cung cấp được đào tạo về CPR
  • Nhà cung cấp dịch vụ nói tiếng Quan Thoại hoặc tiếng Quảng Đông
  • Nhà cung cấp có nhiều kinh nghiệm
  • Nhà cung cấp dịch vụ có kinh nghiệm dành cho trẻ sơ sinh
  • Nhà cung cấp có phương tiện và có thể lái