Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Mountain View, CA Đang Tìm Người giữ trẻ nói tiếng Anh, trực tiếp cho Trẻ sơ sinh (Chỉ Chăm sóc Ban đêm)

Tìm người chăm sóc trực tiếp, toàn thời gian, chỉ ban đêm cho trẻ sơ sinh (Sinh vào ngày 1 tháng 5), từ thứ Hai đến thứ Sáu, 10 giờ tối - 6 giờ sáng với sự linh hoạt bổ sung, $30-$50/giờ, ưu tiên bảo mẫu có CPR, kinh nghiệm sơ cứu và huấn luyện giấc ngủ, có phương tiện di chuyển riêng, nói tiếng Anh.

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở bên ngoài
$30 theo giờ
ngày
càng sớm càng tốt — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×