Có sẵn Hỗ trợ chăm sóc đồng hành gần tôi

Các bước để tìm kiếm sự chăm sóc đồng hành ở gần bạn
  • Tìm kiếm ứng viên theo kinh nghiệm chăm sóc đồng hành, tỷ lệ thanh toán, kiểm tra lý lịch, thời gian phản hồi, v.v.
  • Kiểm tra hồ sơ ứng viên bao gồm video, bằng cấp & đánh giá của phụ huynh.
  • Đánh giá ứng viên và lên lịch phỏng vấn trực tuyến, sau đó tiến hành thử việc và hoàn tất đăng ký.

Đăng ký AyiConnect để tìm kiếm dịch vụ chăm sóc đồng hành gần nhất của bạn
  • Người chăm sóc đã được kiểm tra lý lịch
  • Người chăm sóc được đào tạo về CPR
  • Người chăm sóc nói tiếng Quan Thoại hoặc tiếng Quảng Đông
  • Người chăm sóc có kinh nghiệm với nhiều bệnh nhân
  • Người chăm sóc trẻ sơ sinh có kinh nghiệm
  • Người chăm sóc có phương tiện và có thể lái