Cultural Care Au Pair is a cultural exchange program which offers host families the opportunity to welcome an au pair 18-26 years old to their home to be a part of their family, participate in their home life and to assist in providing care to their children.

 • Vị trí
  Mỹ, New York, New York
 • Xếp hạng
 • Thanh toán được chấp nhận
  Any
 • Loại
  Au Pair Agency
 • Giá cả
  19000/year
Nhận thêm thông tin
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×