Tìm việc làm Chăm sóc trẻ em Gần với bạn

3 Ngày / Tuần
$22 / giờ
:danh mục trong Los Angeles County, CA, United States
Xem
Hi! We are looking for a Daycare Teacher for our family. This position is in Los Angeles, Los Angeles County, CA, United States, live in or live out, 3 Days per week, 5 Hours Per Day, rate $20 Per...
5 Ngày / Tuần
$30 / giờ
:danh mục trong Plainfield, IL, USA
Xem
The family would like their children to attend daycare and a sitter for some date nights. Schedules and payment to be discussed.
1 Ngày / Tuần
$25 / giờ
:danh mục trong Alameda County, CA, United States
Xem
你好! 我们正在为我们的家庭寻找保姆。 该职位在美国加利福尼亚州阿拉米达县伯克利,通勤,每周 1 天,每天 8 小时,费率 $25 每小时,灵活。 理想的候选人需要会说中文普通话,并且可以照顾学龄前儿童。 请申请...
5 Ngày / Tuần
$35 / giờ
:danh mục trong Mill Valley, CA, USA
Xem
Focus on hand on tasks like small motor skills, teaching him to draw, arts and crafts. Schedule to be discussed
5 Ngày / Tuần
$4500 / tháng
:danh mục trong New York, NY 10027, USA
Xem
我们正在寻找一位会说中文和英文、有爱心、细心、精力充沛的保姆,她可以在周一至周五工作,并有可能居住。 保姆要一起做饭、打扫卫生、陪孩子一起做简单的活动。 我们也更喜欢能提供交通服务和简单跑腿的人。 孩...
5 Ngày / Tuần
$20 / giờ
:danh mục trong Glen Ridge, New Jersey, United States
Xem
你好!我们正在寻找一位心地善良的平日里的保姆,保姆,日托老师,为小宝宝服务。这个职位在美国新泽西州Glen Ridge,住家或外出,每周最多5天,每天10小时,每小时20美元,灵活。理想的候选人需要会说中文普通话...
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×