Tìm việc làm Chăm sóc trẻ em Gần với bạn

7 Ngày / Tuần
$18 / giờ
:danh mục trong Denver County, Colorado, United States
Xem
Hi! We are looking for a Nanny for our family. This position is in Denver, Denver County, Colorado, United States, live in or live out, 7 Days per week, rate $18 Per Hour, Firmed. The ideal candid...
5 Ngày / Tuần
$25 / giờ
:danh mục trong Brooklyn, New York, USA
Xem
你好, 我的第二个孩子预产期为 2023 年 3 月。我正在寻找一位月嫂来帮助做饭、清洁和照顾新生婴儿。 说普通话是东方医学/月子餐准备的要求和知识。
5 Ngày / Tuần
$30 / giờ
:danh mục trong Burlington, MA, USA
Xem
Must have references, multiple years of experience, cpr trained, certifications would be preferred. Payment to be discussed.
7 Ngày / Tuần
$7500 / tháng
:danh mục trong Philadelphia County, Pennsylvania, United States
Xem
Hi! We are looking for a Maternity Nanny for our family. This position is in Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States, live in or live out, 7 Days per week, rate $7500 Per Mo...
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×