Tìm việc làm Chăm sóc trẻ em Gần với bạn

5 Ngày / Tuần
$22 / giờ
:danh mục trong Santa Clara County, CA, United States
Xem
Xin chào! Chúng tôi đang tìm một Bảo mẫu cho gia đình của chúng tôi. Vị trí này ở Santa Clara, Hạt Santa Clara, CA, Hoa Kỳ, sống bên ngoài, 5 ngày một tuần, 8 giờ mỗi ngày, mức lương có thể thương lượng tùy theo kinh nghiệm. Ứng viên lý tưởng cần nói tiếng Anh cơ bản và có thể chăm sóc trẻ nhỏ và có phương tiện đi lại. Vui lòng ứng tuyển vào công v...
1 Ngày / Tuần
$40 / giờ
:danh mục trong Addison, Texas, USA
Xem
希望阿姨有爱心、耐心、细心,最好有信仰
7 Ngày / Tuần
$6000 / tháng
:danh mục trong Los Angeles County, California, United States
Xem
你好! 我们正在为我们的家庭寻找一位产科保姆。 该职位位于美国加利福尼亚州洛杉矶县圣加布里埃尔,住家,每周工作7天,为期1-2个月,每月5500美元,灵活/面议。 理想的候选人需要会说中文广东话或印尼语,并且...
5 Ngày / Tuần
$20 / giờ
:danh mục trong Clark County, NV, United States
Xem
你好! 我们正在为我们的家庭寻找一名保姆。 该职位位于美国内华达州克拉克县拉斯维加斯,住家或通勤,每周工作 5 天,每天工作 8 小时,每小时 20 美元,灵活。 理想的候选人需要会说中文普通话,可以照顾婴儿和...
6 Ngày / Tuần
$235 / ngày
:danh mục trong Orange County, CA, United States
Xem
Hi! We are looking for a Maternity Nanny for our family. This position is in Huntington Beach, Orange County, CA, United States, live in or live out, 5 Days per week, Flexible. The ideal candidate ...
7 Ngày / Tuần
$6000 / tháng
:danh mục trong Collegeville, PA, USA
Xem
你好!我们正在寻找产妇保姆。该职位位于宾夕法尼亚州的科利奇维尔。理想的候选人需要说中文粤语/普通话,并且具有基本的英语水平会很好。预计交货日期为 2023-03-16。 开始日期将在该日期左右。 如果您在附近,...
7 Ngày / Tuần
$18 / giờ
:danh mục trong Denver County, Colorado, United States
Xem
Hi! We are looking for a Nanny for our family. This position is in Denver, Denver County, Colorado, United States, live in or live out, 7 Days per week, rate $180 Per Day, Flexible. The ideal cand...
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×