Có sẵn Viện trợ gia đình gần tôi

Các bước tìm kiếm hỗ trợ gia đình gần bạn
 • Tìm kiếm ứng viên theo kinh nghiệm, mức lương, kiểm tra lý lịch, thời gian phản hồi, v.v.
 • Kiểm tra hồ sơ ứng viên bao gồm video, bằng cấp & đánh giá của phụ huynh.
 • Đánh giá ứng viên và lên lịch phỏng vấn trực tuyến, sau đó tiến hành thử việc và hoàn tất đăng ký.

 • Đăng ký AyiConnect để tìm kiếm hỗ trợ gia đình gần nhất của bạn
  • Người trợ giúp đã kiểm tra lai lịch
  • Người trợ giúp được đào tạo về hô hấp nhân tạo
  • Người trợ giúp nói tiếng Quan Thoại hoặc tiếng Quảng Đông
  • Người trợ giúp có kinh nghiệm với bội số
  • Người trợ giúp có kinh nghiệm về trẻ sơ sinh
  • Người trợ giúp có phương tiện và có thể lái