Có sẵn Dịch vụ nhà cửa Domestic Services ở Los Angeles, CA

Các bước tìm kiếm dịch vụ chăm sóc tại nhà
  • Tìm kiếm ứng viên theo kinh nghiệm chăm sóc tại nhà, mức lương, kiểm tra lý lịch, thời gian phản hồi, v.v.
  • Kiểm tra Los Angeles, California hồ sơ ứng viên bao gồm video, bằng cấp & đánh giá của phụ huynh.
  • Đánh giá ứng viên và lên lịch phỏng vấn trực tuyến, sau đó tiến hành thử việc và hoàn tất đăng ký.

Đăng ký AyiConnect để tìm kiếm Los Angeles, California dịch vụ chăm sóc tại nhà bởi
  • Trợ lý được kiểm tra lý lịch
  • Trợ lý được đào tạo về hô hấp nhân tạo
  • Trợ lý nói tiếng Quan Thoại hoặc tiếng Quảng Đông
  • Trợ lý có kinh nghiệm với nhiều người
  • Trợ lý có kinh nghiệm về trẻ sơ sinh
  • Trợ lý có phương tiện và có thể lái