Có sẵn Bảo mẫu hỗ trợ ở CA

Các bước tìm bảo mẫu
  • Tìm kiếm ứng viên theo kinh nghiệm chăm sóc trẻ em, mức lương, kiểm tra lý lịch, thời gian phản hồi, v.v.
  • Kiểm tra California hồ sơ bảo mẫu bao gồm video, bằng cấp & đánh giá của phụ huynh.
  • Đánh giá ứng viên và lên lịch phỏng vấn trực tuyến, sau đó tiến hành thử việc và hoàn tất đăng ký.

Đăng ký AyiConnect để tìm kiếm California Bảo mẫu bằng
  • Người trợ giúp có kinh nghiệm về trẻ sơ sinh
  • Người trợ giúp nói tiếng Quan Thoại hoặc tiếng Quảng Đông
  • Người trợ giúp có thể nấu ăn hoặc lái xe
  • Người trợ giúp có kinh nghiệm với nhiều trẻ em
  • Người trợ giúp có thể làm những công việc nhà và việc nhà đơn giản
  • Người trợ giúp đã được xác minh bằng kiểm tra lý lịch