Hồ sơ công việc

Tìm người giữ trẻ, ngày bắt đầu linh hoạt

CHÀO! Chúng tôi đang tìm một Người giữ trẻ cho gia đình mình. Vị trí này ở Walnut Creek, Contra Costa County, CA, Hoa Kỳ, sống trong hoặc ngoài, 5 ngày mỗi tuần, 8 giờ mỗi ngày. Giá là $24 một giờ. Ứng viên lý tưởng có thể nói tiếng Trung Quốc và có thể chăm sóc trẻ một tuổi, chuẩn bị bữa ăn và nấu bữa ăn. Hãy ứng tuyển để tìm hiểu thêm về chúng tôi nhé! Nhìn về phía trước để gặp bạn!

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Bất kỳ
$24 theo giờ
ngày
2024-06-10 — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×