Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Tìm người giúp việc ngày 20/05/2024

CHÀO! Chúng tôi đang tìm một Người giữ trẻ cho gia đình mình. Vị trí này ở Bellaire, Harris County, Texas, Hoa Kỳ, sống trong hoặc ngoài, 5 ngày mỗi tuần, 12 giờ mỗi ngày. Giá là $18 một giờ.

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Bất kỳ
$18 theo giờ
ngày
2024-05-20 — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×