Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Tìm Người giữ trẻ ngày 03/04/2024

CHÀO! Chúng tôi đang tìm một Người giữ trẻ cho gia đình mình. Vị trí này ở Houston, Quận Harris, Texas, Hoa Kỳ, sống trong hoặc ngoài, 2 ngày mỗi tuần, 5 giờ mỗi ngày. Giá là $20 một giờ. Linh hoạt. Ứng viên lý tưởng cần nói được tiếng Anh và có thể chăm sóc Trẻ sơ sinh. Hãy ứng tuyển để tìm hiểu thêm về chúng tôi nhé! Nhìn về phía trước để gặp bạn!

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Bất kỳ
$20 theo giờ
ngày
2024-04-03 — TBD
2 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×