Hồ sơ công việc

Cần Người Chăm Sóc Người Trung Quốc Cho Người Lớn Tuổi

Tìm nữ chăm sóc người Trung Quốc cho cụ già 72 tuổi ở Flushing. Cần sống trong sự giúp đỡ. Bắt đầu càng sớm càng tốt.

Loại công việc
Chăm sóc người cao tuổi
Cuộc sống mong muốn
Ở cùng nhà
$23 theo giờ
ngày
càng sớm càng tốt — TBD
7 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×