Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Bảo mẫu/Người trông trẻ bán thời gian

Tìm kiếm một Bảo mẫu/Người giữ trẻ Bán thời gian đầy lòng nhân ái cho một gia đình ở Durham, NC. Vai trò này liên quan đến việc hộ tống một học sinh mẫu giáo từ trường về nhà, hỗ trợ thư giãn và đưa cô đến nơi làm việc của mẹ cô. Bé chậm nói nhưng thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Mức lương dao động từ 400 USD đến 450 USD mỗi tuần và người chăm sóc phải có bằng lái xe và chứng nhận CPR.

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Bất kỳ
$24 theo giờ
ngày
càng sớm càng tốt — TBD
4 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×