Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Tìm người trông trẻ qua đêm

đang tìm một bảo mẫu trực tiếp có thể làm việc qua đêm cho con chúng tôi 5 ngày một tuần. tiền thưởng nếu bạn cũng có thể làm việc nhà và nấu ăn vì chúng tôi muốn giữ bảo mẫu khi em bé ngủ qua đêm.

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở cùng nhà
$100 theo ngày
ngày
2023-11-21 — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×