Hồ sơ công việc

Tìm người giúp việc 07/11/2023

Xin chào! Chúng tôi đang tìm một người giữ trẻ/bảo mẫu cho gia đình mình. Vị trí này ở Houston, Quận Harris, Texas, Hoa Kỳ, trực tiếp hoặc đi làm, 5 ngày mỗi tuần, 8 giờ, lương hàng ngày, mức giá {rate}, $ 20 mỗi giờ. Ứng viên lý tưởng sẽ cần phải thông thạo nói tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. . Hãy nộp đơn xin việc để tìm hiểu thêm về chúng tôi! Nhìn về phía trước để gặp bạn!

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Bất kỳ
$20 theo giờ
ngày
2023-11-07 — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×