Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Tìm Người giúp việc, Bảo mẫu thai sản ngày 04/10/2023

CHÀO! Chúng tôi đang tìm một Người giữ trẻ, Người giữ trẻ cho gia đình mình. Vị trí này ở Monterey Park, Quận Los Angeles, CA, Hoa Kỳ, sống trong hoặc ở ngoài, 5 ngày mỗi tuần, mức lương $ 170 mỗi giờ, cố định. Ứng viên lý tưởng cần nói được tiếng Quan Thoại và có thể chăm sóc Trẻ nhỏ. Hãy ứng tuyển để tìm hiểu thêm về chúng tôi nhé! Nhìn về phía trước để gặp bạn!

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Bất kỳ
$170 theo ngày
ngày
2023-10-04 — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×