Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Bảo mẫu

Chúng tôi đang tìm một bảo mẫu toàn thời gian để giúp đỡ đứa con thứ ba của chúng tôi sau khi chúng chào đời. Cũng nên có mặt để giúp trông chừng hai anh chị lớn nếu chúng cần phải nghỉ ở nhà giữ trẻ vì bệnh. Cuối tuần linh hoạt

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Bất kỳ
$40 theo giờ
ngày
2024-07-01 — TBD
6 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×