Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Gia đình Potomac MD

CHÀO! Tôi đang tìm người để bắt đầu vào cuối năm nay. Tôi linh hoạt nhưng giờ cốt lõi ở M-F 2-9. Tất cả trẻ em đều đến trường vào ban ngày. Công việc nhẹ nhàng trong nhà và chuẩn bị bữa ăn.

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở bên ngoài
$25 theo giờ
ngày
2023-12-18 — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×