Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Tìm người trông trẻ on 15/08/2023

CHÀO! Chúng tôi đang tìm Người trông trẻ cho gia đình chúng tôi. Vị trí này ở Orinda, Hạt Contra Costa, California, Hoa Kỳ, sống trong hoặc ngoài nước, 3 ngày mỗi tuần, 5 giờ mỗi ngày, mức lương $20 mỗi ngày, cố định. Ứng viên lý tưởng cần nói được tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, và có thể chăm sóc Học sinh tiểu học, Công việc nhà đơn giản, Nấu bữa ăn, Chạy việc vặt, Vận chuyển, Chuẩn bị bữa ăn và có ô tô. Vui lòng ứng tuyển vào công việc để tìm hiểu thêm về chúng tôi! Nhìn về phía trước để gặp bạn!

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở bên ngoài
$25 theo giờ
ngày
2023-08-15 — TBD
3 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×