Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

全职通勤保姆 Looking for a Nanny on 10/01/2023

想为我们的家庭寻找一名保姆。此职位距离美国德克萨斯州哈里斯县,中国城15分钟车程,通勤,每周5天(周一至周五),每天12小时,每小时15美元。理想的候选人需要会讲中文普通话、中文粤语,能照顾婴儿,为2个成人做1-2顿饭。妈妈在家工作。请申请该职位以了解更多关于我们的信息!We are looking for a nanny for our family. Houston, Harris County. Live out, 5 days a week Mon - Fr, 12 hours per day from 7am - 7pm. $15 per hour. Tasks include taking care of infant while mom works from home. Cook 1-2 meals for 2 adults.

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở bên ngoài
$15 theo giờ
ngày
2023-10-01 — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×