Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Tìm dì sống ở San Francisco để dạy tiếng Trung

Tìm dì ở San Francisco dạy tiếng Hoa và làm việc nhà đơn giản, biết tiếng Anh, làm 6 ngày/tuần, $200-$250/ngày, cần tiếng Hoa

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở cùng nhà
$250 theo ngày
ngày
càng sớm càng tốt — TBD
6 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×