Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Seattle 98105 Tìm dì đi làm chăm con

Seattle 98105 đang tìm một người cô đi làm để trông trẻ, toàn thời gian hoặc bán thời gian (8-5 giờ chiều hoặc 3-7 giờ chiều), nói tiếng Anh tốt hơn, năm ngày một tuần, $18-22 mỗi giờ, nếu bạn làm được xin liên hệ

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở bên ngoài
$22 theo giờ
ngày
càng sớm càng tốt — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×