Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Tìm người dẫn chương trình địa phương/dì đi làm ở Los Angeles

Los Angeles 92649 Tìm dì ở địa phương/đi lại để chăm sóc bé trai 7 tháng tuổi, cần biết tiếng Anh, làm việc 6 ngày một tuần, $220 mỗi ngày

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở cùng nhà
$210 theo giờ
ngày
càng sớm càng tốt — TBD
6 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×