Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Tìm người giúp việc nhà/đi làm ở Philadelphia

Newton Square, Philadelphia tìm dì ở/đi làm chăm em bé 3 tháng tuổi, ưu tiên nói tiếng Anh, 5 ngày 1 tuần, 9h-18h hàng ngày, lương: $190/ngày

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Bất kỳ
$190 theo ngày
ngày
2023-07-01 — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×