Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Brooklyn tìm dì sống cùng nhà

Tìm dì ở ghép chăm bé trai 4 tháng tuổi ở Brooklyn, New York, bắt đầu từ tháng 10, không cần nấu ăn, việc nhà đơn giản, $180-$220/ngày, 5 ngày 1 tuần, vui lòng liên hệ nếu bạn quan tâm

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở cùng nhà
$220 theo ngày
ngày
2023-10-04 — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×