Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Woodside, CA đang tìm một bảo mẫu trực tiếp

Một gia đình sống ở Woodside, CA đang tìm một bảo mẫu sống bên ngoài có thể nói tiếng Nga hoặc tiếng Quan Thoại, yêu cầu tất cả các nhiệm vụ chung của nhà trẻ và giấy phép làm việc, lịch trình: Thứ Hai và Thứ Ba hàng tuần, sau đó là các ngày cuối tuần khác Thứ Sáu, ngồi, mặt trời, có thể du lịch, lương: $120k/năm, PM nếu quan tâm

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở bên ngoài
$120000 theo năm
ngày
càng sớm càng tốt — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×