Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Looking for Cantonese live-in nanny 找粤语住家阿姨

找粤语住家阿姨,5月在纽约6月7月在堪萨斯8月以后在奥斯汀,照顾2岁孩子,不用做饭,每周5-6天每天$180-$210

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở cùng nhà
$20 theo giờ
ngày
càng sớm càng tốt — TBD
6 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×