Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Denver live-out aunt 丹佛找通勤阿姨

丹佛找通勤阿姨照顾8个月男孩,不用做饭做家务,每天8个小时每周五天需要报税,$25/小时

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở bên ngoài
$23 theo giờ
ngày
càng sớm càng tốt — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×