Hồ sơ công việc

Looking for a Nanny on 02/20/2023 寻找保姆

你好! 我们正在为我们的家庭寻找一名保姆。 该职位位于美国内华达州克拉克县拉斯维加斯,住家或通勤,每周工作 5 天,每天工作 8 小时,每小时 20 美元,灵活。 理想的候选人需要会说中文普通话,可以照顾婴儿和有车。 请申请该职位以了解更多关于我们的信息! 期待与您见面!

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở bên ngoài
$20 theo giờ
ngày
2023-02-20 — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×