Hồ sơ công việc

Looking for a patient nanny to teach skills to 6yo

Focus on hand on tasks like small motor skills, teaching him to draw, arts and crafts. Schedule to be discussed

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Bất kỳ
$35 theo giờ
ngày
càng sớm càng tốt — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×