Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Looking for a Maternity Nanny on 04/12/2023 需要月嫂

Hi! We are looking for a Maternity Nanny for our family. This position is in Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States, live in or live out, 7 Days per week, rate $7500 Per Month, Flexible. The ideal candidate needs to speak Chinese Mandarin, and can care for Infant. Please apply to the job to learn more about us! Looking forward to meeting you! 费城预产期4/12找住家月嫂,需要一个月时间,需要月嫂有前任雇主联系方式,薪资:$6500-7500+10-20%小费,

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Bất kỳ
$7500 theo tháng
ngày
2023-04-12 — TBD
7 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×