Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

Spring TX looking for a companion caregiver

A family in Spring TX (near Houston) is looking for a companion caregiver who either speaks French, English or Chinese Hakka to take care of a 65 yo male patient with mild dementia. Responsibilities include taking him to stores and purchase food, remind him to take medication and simple clean, 11-5pm Sun-Tue or Mon - Wed, $14-18/hr

Loại công việc
Chăm sóc người cao tuổi
Cuộc sống mong muốn
Ở bên ngoài
$18 theo giờ
ngày
càng sớm càng tốt — TBD
2 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×