Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

San Francisco Confinement Nurse (Yue Sao) for December-January 12月至1月月嫂

Looking for a confinement nurse for Late December through January. Daily tasks will be prepping and cooking meals, light cleaning, and playing with a 2-year old for a couple hours a day. 寻找 12 月下旬至 1 月的月嫂。 日常任务将是准备和做饭、打扫卫生以及每天与 2 岁的孩子玩耍几个小时。

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Ở bên ngoài
$250 theo ngày
ngày
2022-12-26 — TBD
7 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×