Hồ sơ công việc

Looking for a Nanny on starting in October 在10月开始的保姆

休斯顿聘通勤阿姨,一周3到4天,ㄧ天10到12小時,時間彈性,负责陪5歲大的宝宝,小朋友早上上課下午回家,做饭等简单家务。薪资面谈可議,要求身体健康,善良有责任心

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Bất kỳ
$20 theo giờ
ngày
2022-09-27 — TBD
1 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×