Hồ sơ công việc

Sẵn sàng để kết nối

寻找保姆,保洁员,日托老师 9/6/2022

你好!我们正在寻找一位心地善良的平日里的保姆,保姆,日托老师,为小宝宝服务。这个职位在美国新泽西州Glen Ridge,住家或外出,每周最多5天,每天10小时,每小时20美元,灵活。理想的候选人需要会说中文普通话,能够照顾婴儿并帮助打扫卫生,或者在婴儿睡觉时做饭。请申请这份工作,以了解更多关于我们的信息! 期待与你见面!

Loại công việc
Chăm sóc trẻ em
Cuộc sống mong muốn
Bất kỳ
$20 theo giờ
ngày
2022-09-06 — TBD
5 ngày/ tuần
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×