Trang chủ Cộng đồng
Chi tiết bài đăng
AyiConnect
Q&A
I'm traveling to Europe next week with my family for 9 days. I will be traveling with them as nanny, is there anything I need to pay special attention to/prepare for? Especially the care of the baby, who has just turned 11 months old.
8
205
2 tháng trước
1 Bình luận
Anonymous
Miami-Dade County, Florida, United States
5 hr
make sure her schedule is still consistent. get something for her to suck on during the flight. it can be uncomfortable during descending for the little one
loading...
Công việc, người trợ giúp và một cộng đồng quan tâm. Tất cả đều có trong ứng dụng của chúng tôi
Công việc, người trợ giúp và một cộng đồng quan tâm. Tất cả đều có trong ứng dụng của chúng tôi
ayi
barcode
Quét mã QR để tham gia cùng chúng tôi
Để trang web này hoạt động bình thường, cũng như để đánh giá và cải thiện trang web, chúng tôi sử dụng cookie.
×